مطالب نوشته شده در موضوع «محصولات»


آلومینیوم

نوشته شده توسط:مهدی عباسلو | ۱ دیدگاه
آلومینیوم

صفحات برش و ساب آلومینیوم اروکینگ در اندازه و ضخامتهای مختلف، با به کارگیری مواد اولیه د...

ادامه مطلب

سنگ و مصالح ساختمانی

نوشته شده توسط:مهدی عباسلو | ۰ دیدگاه
سنگ و مصالح ساختمانی

صفحات برش و ساب سنگ و مصالح ساختمانی اروکینگ در اندازه و ضخامتهای مختلف، با به کارگیری مواد اولیه د...

ادامه مطلب

استیل ضد زنگ

نوشته شده توسط:مهدی عباسلو | ۰ دیدگاه
استیل ضد زنگ

صفحات ساب و برش فولاد و استیل ضد زنگ اروکینگ در اندازه ها و ضخامت های...

ادامه مطلب

آهن و فولاد

نوشته شده توسط:مهدی عباسلو | ۰ دیدگاه
آهن و فولاد

صفحات برش و ساب آهن و فولاد اروکینگ در اندازه و ضخامتهای مختلف، با به کارگیری مواد اولیه د...

ادامه مطلب